Broedplaatsenaanpak

Een nieuwe strategie en aanpak voor broedplaatsen, georganiseerd op thema en waardeketen

NIMB€: nieuwe investeerders

Nieuwe Investeringen Met Bestaande Euro’s, waardestromen bundelen voor de stad

Wijkinvesteringen

… onderzoekt en faciliteert de investeringsbereidheid van bewoners in hun wijken

Manifest Van Stad maken naar Stad zijn

Een manifest van 200 “publieke ontwikkelaars” over de leidende thema’s van de komende vijf jaar

De Energieke Stad

Met Stimuleringsfonds vormgeven aan structureel nieuwe rollen voor ruimtelijk ontwerpers

Tussentijd en Leegstand

Tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke functies en starters

ZOHO Rotterdam

Organische transformatie voor de maakindustrie, als uitgaansgebied en ‘stad zijn’

Gebiedsondernemingen

Ondernemende teams in wijken en dorpen stellen de leefwereld en zelforganisatie van bewoners centraal

Placemaking Museumplein

Hoe we het Museumplein weer van de Amsterdammers maken – met PPS.org

Plintenstrategie: the City at Eye Level

De Stad op Ooghoogte aanpak voor binnensteden en woonwijken – landelijk en internationaal

Stipo Thema's


Lopende Projecten

Klik hier om alle lopende projecten te zien

 

Stipo is een interdisciplinair team, actief in ontwikkeling van steden, wijken en regio’s. We zijn opgericht uit passie voor sterke steden en sterke samenlevingen. Onze leidraad is het benaderen van de stad als geheel en het verbinden van ruimtelijke, sociale, en economische en culturele strategie.

We werken vanuit een eigen visie en aanpak actief in netwerken samen met allerlei partijen en bewoners. Onze kennis dragen we uit door zelf te doen als publieke ontwikkelaar, in de Academy, innovatienetwerken, trainingen, congressen, publicaties, linked-in-pages, facebooktwitter en deze website.

Stipo Channel


Launch vereniging Gele Gebouw 14 april 2014

Launch vereniging Gele Gebouw, 14 april 2014, Stipo film, By Gergo Hevesi, Music by Chapelier Fou Luggage (Edited)

Minister Blok in ZoHo, Rotterdam

Bezoek Minister Blok aan ZoHo, Schieblock, Hofbogen en Katshoek
What’s new in ZOHO series, maart 2014
Film by Gergo Hevesi
Music: Your Next Adventure, by AdamCaptured 

In de Tussentijd op Schieveste 4 MAART 2014

Wat de toekomst zal brengen voor Schieveste is nog onzeker. Plannen liggen op de plank en soms dienen partijen die willen ontwikkelen zich aan. Toch is het scenario dat Schieveste de komende 5, 10 of 15 jaar (deels) braak ligt denkbaar. Film by Gergo Hevesi, Stipo 

Project for Public Spaces in Amsterdam- Museumplein, from space to place

co-organized by; Placemaking Plus, Stipo
Film by Gergo Hevesi, Stipo
Music by Podington Bear, Tollhouse

Bekijk hier onze films

Laatste zes artikelen

Warm brood met zoute boter, verhalen over hongerige en dorstige wolven, en meimeringen over krimp en gemeenschapsontwikkeling

June 23, 2014 | 0 Comments


Peik Suyling en Sander van der Ham rijden met de Bakkerij de Eenvoud door heel Nederland naar bijzondere plekken. Daar bakken ze in alle vroegte brood, nodigen bewoners uit om naar de bakkerij te komen om tijdens het eten van warm brood te praten. Over de eenvoud van het leven, over thuisgevoel en zorg voor […]
Continue Reading
Gesprekken over thuisgevoel in Zorgcentrum De Bijsterstede in Tilburg

June 18, 2014 | 0 Comments


Op een eerste mooie lentedag in April gingen we op bezoek in Zorgcentrum De Bijsterstede in Tilburg. ‘We’ is in dit geval de gelegenheidssamenwerking tussen Marieke van Diepen en Rahzeb Choudhury van true doors en Sander van der Ham van Stipo. Voorafgaande aan de lentedag kreeg een selecte groep bewoners in het zorgcentrum een true […]
Continue Reading
Burgerschap: herovering publieke domein

June 16, 2014 | 0 Comments


De economische crisis heeft de uitvoering van het neoliberale overheidsbeleid om verder te bezuinigen en zich op ‘kerntaken’ terug te trekken versneld. Het lot van de ‘verzorgingsstaat’ lijkt hiermee definitief bezegeld. Vooral kwetsbare groepen in de samenleving, die sterk afhankelijk zijn van maatschappelijke voorzieningen, houden politici en ‘professionals’ nog bezig. In de troonrede van vorig […]
Continue Reading
Studiereis Wijk Investeren naar de superdiverse wijken van Brussel en Antwerpen

June 4, 2014 | 0 Comments


In een tweedaagse excursie doen we inspiratie op in verschillende ‘superdiverse’ buurten en wijken in Brussel en Antwerpen. ‘Superdivers’ drukt uit dat steeds meer mensen vanuit allerlei plaatsen naar andere plaatsen aan afreizen. Daar waar in Brussel en Antwerpen ‘de migrant’ tot de jaren 90 grotendeels synoniem stond voor mensen met Turkse en Marokkaanse achtergronden, […]
Continue Reading
Van Stad Maken naar Stad Zijn, manifest van 200 publieke ontwikkelaars

April 16, 2014 | 0 Comments


Op 15 november 2013 hebben we met 200 deelnemers rond het 20-jarig bestaan van Stipo gesproken over welke thema’s de belangrijkste worden in de stedelijke ontwikkeling in de komende vijf jaar. Een overzicht van de discussies en foto’s van de workshops kunt u lezen hier. Download in pdf. Bekijk de Manifest hier. Download in pdf. […]
Continue Reading
Crooswijk werkt!

December 31, 2013 | 0 Comments


Ervaringen van bijna drie jaar procesmanagement in Crooswijk Van 2011 tot voorjaar 2014 werkte Jeroen Laven in opdracht van de deelgemeente Kralingen Crooswijk en woningbouwcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam, in samenwerking met de diensten Maatschappelijke Ontwikkeling en StadsOntwikkeling van de gemeente Rotterdam, als procesmanager aan de versterking Crooswijk. De samenwerkende partners zijn verenigd in Alliantie […]
Continue Reading
Show More Posts208 Posts Remaining
No more posts to Load